top of page

Ogólne zasady użytkowania

  1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

  2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do +30*C.

  3. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).

  4. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

  5. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

  6. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do +30*C.

  7. Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).

  8. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

bottom of page