top of page

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za przesłanie!

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych związanym z kontaktem z Biurem Obsługi Klienta lub Salonem jest Expresslogfurniture., z siedzibą w Kępnie ul.Sienkiewicza 44. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta . Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia oraz poprawy jakości obsługi klientów. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: producentom mebli - w związku z ewentualnymi postępowaniami reklamacyjnymi, firmom transportowym - w związku z realizowaną usługą transportu oraz firmom techniczno-informatycznym - operatorom systemów głosowych i informatycznych. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od czasu przeprowadzenia rozmowy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – zgoda taka w każdej chwili może być wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji o Pana/Pani danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Stores
bottom of page